ВИКОНАВСТВО, ОСВІТА
Обмен учебными материалами


ВИКОНАВСТВО, ОСВІТАУрочистий партесний спів набув по­ширення в практиці церковних хорів завдяки діяльності братських шкіл -Острозької, Львівської, Київської, Луцької та ін. Братства виникли на­прикінці XVI ст. Вони об'єднували представників української інтеліген­ції, які гуртувалися навколо церков­них громад. Свою діяльність братчики присвячували боротьбі за рідну мову, культуру, православну віру. Для цьо­го вони організували широку мережу шкіл. Обов'язковими предметами нав­чання у них були спів і музична гра­мота. Ці школи стали центрами того-

часної культури та освіти. У них готу­вали кваліфікованих регентів, співа­ків, учителів музики, переписували, а пізніше друкували музичну літерату­ру. Наприклад, зберігся реєстр нот бібліотеки Луцького братства, до яко­го увійшло близько 300 партесних тво­рів понад десяти авторів!

1. Які європейські традиції позначилися на розвитку музичної культури України за польсько-литовської доби?

2. Які нові жанри української народної творчості виник­ли у період XIV—XVI ст.?

3. Що таке «дума»? З якими іншими фольклорними жанрами вона спорідне­на?

4. Прочитайте назви україн­ських народних інструмен­тів: кобза, ліра, торбан, цимбали, гобой, басоля, скрипка, бубон, бугай, ар­фа, тулумбас, барабан, сопілка, коза, саксофон. Які з них у цьому переліку зайві?

5. Чим відрізняється музична культура православного і католицького церковних обрядів?

6. Як записували давню віт­чизняну церковну музику?

7. У чому полягає особли-

вість партесного співу? Поясніть його назву.

8. Які навчальні заклади по­ширювали традиції україн­ського хорового співу?Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная